5วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนลงสนามของนักกีฬาฟุตบอล


5วิธีลดอาการตื่นเต้นก่อนลงสนามของนักกีฬาฟุตบอลอาการตื่นสนามอาการตื่นเต้นของนักกีฬา มักจะมีมากในการแข่งขันที่มีความคาดหวังความกดดันสูงความตื่นเต้นจะมาพร้อมกับสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะดีนารีนการลดระดับของอะดรีนาลีนได้ต้องใช้พลังงาน ไปช่วงหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 5 นาทีแรกของการแข่งขันฟุตบอลจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาฟุตบอลมีอาการตื่นเต้นมากที่สุดหลังจากนั้นระดับความตื่นเต้นจะไม่ค่อยน้อยลงเนื่องจากสาร อะดรีนาลีน ถูกสลายไปพร้อมกับการใช้พลังงาน หรือ เราต้องควบคุมความตื่นเต้นให้ได้ เพื่อให้ต่อมหมวกไต หลั่งสารอะดรีนาลีนน้อยลง

Article By :